BCSA - BUSINESS CLUB ACADEMY
Podnikateľská akadémia Business Club Academy. Cieľom akadémie je organizovať rôzne odborné, i neodborné prednášky a vzdelávať záujemcov v rôznych oblastiach (ekonómia, právo, manažment, marketing, komunikácia, a podobne). 

Podnikateľská akadémie je aj o diskusiách so skúsenými a úspešnými podnikateľmi, o ich životných skúsenostiach a cenných informáciách z praxe. Súčasťou akadémie sú aj motivačné prednášky.

Podnikateľská akadémia je určená pre členov podnikateľského združenia, pre začínajúcich, ale i skúsených podnikateľov, pre záujemcov o podnikanie, pre manažérov, vedúcich pracovníkov, ale i pre zamestnancov, ktorí pracujú s ľuďmi.

Podnikateľská akadémia Business Club Academy umožnuje osobnostný a profesný rast nielen Vám, ale i Vašim zamestnancom, pre ktorých môže slúžiť ako zaujímavý a perspektívny benefit.


Záujem o členstvo v podnikateľskej akadémii. Členstvo v BCSA je bezplatné.

*Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dávate súhlas spoločnosti Business Club s.r.o. so spracovaním Vašich osobných údajov.
*Cena za prednášku závisí od druhu prednášky, prednášky v Banskej Bystrici sú už od 5,-EUR za prednášku s aktívnym zapájaním poslucháčov.