Krátke príbehy na zamyslenie

Krátke príbehy 1
Všetci máme svoj príbeh...

Mladý pár cestoval vo vlaku na vysnívanú dovolenku. Asi v strede cesty si k nim prisadol otec so synom. Mladý pár začal pozorovať otca a jeho 24-ročného syna s pohŕdavým pohľadom v očiach. Mladý muž sa nadšene pozeral z okna a zachvíľu s eufóriou v hlase vykríkol: ,,Otec, pozri sa! Stromy sa nás snažia dobehnúť. Pozri, aké sú rýchle...“

Jeho otec sa šťastne usmieval a o chvíľu sa rozplakal. Mladý pár však otcovo šťastie neprežíval. Hľadeli na zahanbeného otca a mladíkove detinské správanie skôr s ľútosťou.

,,Otec, oblaky nás prenasledujú!“ smial sa chlapec a otec zdieľal synove pocity. Obidvaja boli šťastní z úplnej maličkosti, z niečoho, čo mladý pár považoval za hlúposť.

,,Prečo nezoberiete svojho syna k dobrému doktorovi?“ opýtal sa zrazu a odhodlane mladý pár otca.

Starý muž sa na nich usmial so slzami šťastia v očiach: ,,To som už spravil. Práve ideme od lekára. Môj syn bol od narodenia slepý a práve dnes sa stal zázrak a vrátil sa mu zrak.“

V tej chvíli mladý pár zahanbene sklopil zrak ...

Všetci na tejto planéte máme svoj príbeh. Preto nesúďte nikoho skôr, ako ho skutočne spoznáte. Pravda Vás môže naozaj prekvapiť...

BCAjpg

Uverejnil: M.Kuruc (Business Club Slovakia)
BCSA podnikateľská akadémia
BCM - Business Club Magazine