BCsirkajpg

BUSINESS CLUB SLOVAKIA - Podnikateľské združenie overených a spoľahlivých podnikateľov Slovenska a EÚ.


Výhody členstva v podnikateľskom združení Business Club Slovakia: 

 • Vytvorenie strategickej spolupráce medzi členmi
 • Status overeného a spoľahlivého podnikateľa
 • Certifikát Business Club Slovakia
 • Rast spoločnosti a zvýšenie Vášho profitu
 • Nové obchodné príležitosti a zákazky
 • Zisk nových dodávateľov, odberateľov, investorov, ...
 • Budovanie pevných vzťahov a väzieb
 • Aktívna podpora členov a pomoc pri riešení problémov
 • Právne, ekonomické, i marketingové poradenstvo
 • Realizácia spoločných projektov
 • Pravidelné stretnutia a tématické podnikateľské diskusie
 • Prednášky na rôzne témy a vzdelávanie (BCSAcademy)
 • Klubový ESHOP
 • Reklama a propagácia členov klubu
 • Investičné príležitosti a prémiové poradenstvo (BCFinance)
 • Podpora podnikateľských zámerov členov klubu
 • Konštruktívne feedbacky Vašich nápadov a projektov
 • Charitatívna činnosť
 • Klubové a spoločenské akcie
 • Prémiová Business Vodka Exclusive, exkluzívne iba pre členov klubu
 • Virtuálny asistent/asistentka
 • Zľavy u členov klubu
 • Možnosť spolupodieľať sa na smerovaní podnikateľského združenia
 • Pôsobnosť: Slovensko, EÚ, Turecko, USA, Čína, Aruba
Členské poplatky od 1.1.2020
 • Symbolické členské poplatky, daňovo uznateľný výdavok
 • Člentvo BUSINESS - základné členstvo - 110,-EUR bez DPH / rok alebo 10,-EUR bez DPH / mesiac
 • Členstvo GOLD - prémiové členstvo - 500,-EUR bez DPH / rok alebo 45,-EUR bez DPH / mesiac

ČLENSTVO GOLD - základné členstvo
 • reklamná kampaň GOLD
 • zľavy u členov klubu vo výške GOLD
 • zľavy na klubové podujatia vo výške GOLD
 • fľaša BUSINESS VODKA EXCLUSIVE zdarma
 • certifikát BUSINESS CLUB SLOVAKIA zdarma
 • zlatá identifikačná karta zdarma
 • možnosť spolupodieľať sa na smerovaní klubu
 • 50% zľava na BCS Academy
 • 30% zľava na odborné prednášky z ekonómie, práva a marketingu
 • 20% zľava z hodinovej sadzby za virtuálneho asistenta/ku
 • účasť na klubových stretnutiach a diskusiách GOLD členov
 • účasť na klubových stretnutiach a diskusiách BUSINESS členov
 • účasť na stretnutiach Klubu inestorov BC Invest
 • investičné a prémiové finančné poradenstvo BC Finance - prednostné vybavenie
 • umiestnenie tovarov a služieb v klubovom ESHOPE (po splnení podmienok)
 • logo na všetkých podujatiach klubu
 • prednostné vybavenie
 • vystavenie ďaľších kariet pre spoločnosť 30,-EUR/kus
Členstvo BUSINESS - základné členstvo
 • reklamná kampaň BUSINESS
 • zľavy u členov klubu vo výške BUSINESS
 • zľavy na klubové podujatia vo výške BUSINESS
 • certifikát BUSINESS CLUB SLOVAKIA za 4,90,-EUR bez DPH
 • identifikačná karta BUSINESS zdarma
 • 30% zľava na BUSINESS VODKA Exclusive
 • 30% zľava na BCS Academy
 • 10% zľava na odborné prednášky z ekonómie, práva a marketingu
 • 7% zľava z hodinovej sadzby za virtuálneho asistenta/ku
 • investičné a prémiové finančné poradenstvo BC Finance
 • účasť na klubových stretnutiach a diskusiách BUSINESS členov
 • účasť na stretnutiach Klubu investorov BC Invest
 • logo na vybraných podujatiach klubu
 • umiestnenie tovarov a služieb v klubovom ESHOPE (po splnení podmienok)
 • možnosť spolupodieľať sa na spoločných projektoch
 • vystavenie ďaľších kariet pre spoločnosť 15,-EUR/kus

ŽIADOSŤ O ČLENSTVO V BUSINESS CLUB SLOVAKIA

*Odoslaná žiadosť o člentvo neznamená automatické prijatie za člena podnikateľského združenia Business Club Slovakia. Až po overení a schválení žiadosti sa žiadateľ stáva platným členom podnikateľského združenia Business Club Slovakia. Členom združenia sa automaticky môže stať osoba, ktorú doporučil minimálne jeden aktuálny člen združenia, ktorý sa zaručí za bezúhonnosť takejto osoby, alebo osoba, ktorá bola doporučená predstavenstvom združenia. O členstvo sa môžu uchádzať aj ďaľšie fyzické, či právnické osoby vyplnením “Žiadosti o členstvo”, s ktorými bude zahájený overovací a schvaľovací proces. Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dávate súhlas spoločnosti Business Club s.r.o. so spracovaním Vašich osobných údajov.


DOHODNÚŤ STRETNUTIE SO ZÁSTUPCOM BUSINESS CLUB SLOVAKIA
Ak vás zaujíma, čo to znamená byť členom klubu, alebo potrebujete doplňujúce informácie, dohodnite si s nami osobné, telefonické, alebo virtuálne stretnutie.

Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dávate súhlas spoločnosti Business Club s.r.o. so spracovaním Vašich osobných údajov.